Wie is keuringsplichtig?

Werkgevers
Werkgevers zijn keuringsplichtig. Iedere werkgever heeft een wettelijke verplichting om (elektrische) arbeidsmiddelen te keuren. De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om “veilige arbeidsmiddelen” beschikbaar te stellen aan de werknemer. De Arbowet stelt dat de werkgever verantwoordelijk is voor derden zoals uitzendkrachten en onderaannemers. Als er personeel op regiebasis ingehuurd wordt, dan heeft de werkgever over deze mensen dezelfde zorgplicht voor veiligheid als voor eigen personeel.

 

Verhuurbedrijven
Ook verhuur bedrijven hebben de wettelijke verplichting de arbeidsmiddelen die verhuurd worden te laten keuren. Bij gehuurd materieel is en blijft de werkgever een zorgplicht houden. Dit geldt ook als de machine geleased is. De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige situatie, dit kan hij regelen via de verhuurder, deze is dan civielrechtelijk aansprakelijk bij eventuele ongevallen. Onverlet blijft dat de werkgever strafrechtelijk aansprakelijk is bij ongevallen.

 

Éénmanszaak, zelfstandige, of ZZP’er
Als éénmanszaak, zelfstandige, of ZZP’er bent u in principe niet verplicht uw (elektrische) arbeidsmiddelen te laten keuren. Voorwaarde hierbij is dat alleen u de arbeidsmiddelen mag bedienen!! Het keuren van de arbeidsmiddelen is overigens wel aan te raden aangezien sommige opdrachtgevers eisen dat uw materieel goedgekeurd is. Denk bijvoorbeeld aan een werkomgeving waarbij VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) een vereiste is.

Let op!! Zie onderstaande wijziging van per 1 juli 2012 van het arbobesluit.

 

Wijziging per 1 juli 2012

Dezelfde arboregels voor ZZP ‘ers en werknemers op bouwplaatsen
Tot nu toe golden voor mensen in loondienst strengere arboregels dan voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Een wijziging in het Arbobesluit per 1 juli heft dit verschil op voor plaatsen waar zzp’ers en werknemers samen aan de slag gaan. Het kabinet heeft hiertoe besloten in reactie op het SER-advies ‘Zelfstandigen en arbeidsomstandigheden’.

Met de wijziging wordt voorkomen dat de gezonde en veilige uitvoering van het werk in de concurrentiesfeer komt. Wie niet aan bepaalde regels hoeft te voldoen, maakt hiervoor namelijk ook geen kosten en kan dus goedkoper werken. De wijziging maakt ook de handhaving eenvoudiger. Zo hoeft Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) bij controles niet eerst vast te stellen of iemand wel of geen zzp’er is.

Voor de zelfstandigen die klussen uitvoeren op plaatsen waar geen werknemers zijn, heeft de wijziging in het Arbobesluit geen gevolgen. Deze groep moet, en dat was vóór 1 juli ook al zo, maatregelen nemen om acuut ernstige risico’s te voorkomen, zoals valgevaar en gevaarlijke stoffen. Maar de zzp’ers zijn onder meer gevrijwaard van de verplichtingen betreffende fysieke belasting en psychosociale arbeidsbelasting. Ook hoeven ze geen risico-inventarisatie en -evaluatie op te stellen.

De wijziging in het Arbobesluit betekent niet automatisch dat ingeleende zzp’ers op bouwplaatsen voor overtredingen worden beboet. Is er sprake van een gezagsrelatie met de hoofd- of onderaannemer, dan wordt de zzp’er voor de Arbowet namelijk als gewone werknemer beschouwd. Overtredingen komen dan alsnog op het conto van de aannemer.

Bron: Arbouw

Datum: 5 juli 2012

Voor meer informatie zie ook:

Rijksoverheid: ZZP’ers en de Arbowet