Waarom keuren?

 

In het Arbobesluit (Artikel 7.4a) staat dat elektrische gereedschappen, machines, klimmaterieel, valbeveiligingsmiddelen, etc.. (ofwel arbeidsmiddelen) die op de werkplek gebruikt worden geen gevaar mogen opleveren voor de werknemers. Door het laten keuren van uw arbeidsmiddelen kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. U voldoet hiermee aan de wettelijke eisen en eventuele aansprakelijkheid bij ongevallen wordt hierdoor zoveel mogelijk beperkt.

Bijkomende voordelen zijn onder andere:

  • verminderen van arbeidsongevallen
  • door onderhoud en controle verlengt u de levensduur van uw gereedschappen/arbeidsmiddelen
  • door de jaarlijkse keuring / inventarisatie heeft u altijd een goed overzicht van de arbeidsmiddelen in uw bedrijf
  • door het laten keuren van uw arbeidsmiddelen, voorkomt u dat u of uw werknemers geweigerd worden op bijvoorbeeld bouwplaatsen of andere locaties waar de keuringsplicht van uw arbeidsmiddelen een vereiste is.
 

Aansprakelijkheid

 

Strafrechtelijk aansprakelijk

Bij een strafbaar feit kunnen meerdere partijen aansprakelijk worden gesteld. Ongevallen met arbeidsmiddelen kunnen verschillende juridische gevolgen hebben. Overtreed u als werkgever de Arbowet dan kan dat leiden tot een boete van de Arbeidsinspectie. Bij ernstige ongevallen kan het werk worden stilgelegd en kunnen de werkgever en werknemer worden vervolgd door het Openbaar Ministerie.

Civielrechtelijk aansprakelijk

Een slachtoffer kan daarnaast ook een claim indienen op basis van het niet nakomen van de zorgplicht door de werkgever. Deze claim wordt dan ingediend op basis van het Burgerlijk Wetboek. Het slachtoffer kan zowel materiële als immateriële schade claimen.