Keuringen … hoe gaat het in z’n werk en wat is het plan van aanpak

Met een informatie aanvraag en/of een vrijblijvende offerte aanvraag van u naar ons, is de eerste stap van de keuringen van uw arbeidsmiddelen in gang gezet.

Bedrijven die al redelijk in beeld hebben welke arbeidsmiddelen gekeurd moeten worden, kunnen een vrijblijvende offerteaanvraag invullen met de aantallen te keuren arbeidsmiddelen. U ontvangt dan een vrijblijvende offerte aanbieding per email van ons. Bij een akkoord op de offerte kunnen wij een datum voor uitvoering van de keuringen bespreken en vastleggen.

Wanneer u eerst vragen heeft omtrent de keuringen, kunt u deze natuurlijk altijd stellen via het contactformulier, per email of telefonisch. Mocht u liever eerst een persoonlijk informatief gesprek met ons aangaan, behoort dit natuurlijk ook tot de mogelijkheden.

 

Welke items willen wij graag met u bespreken

Voor een goede uitvoering en een goed resultaat van de keuringen en de administratieve afhandelingen wat betreft de rapportage, zijn er een aantal zaken die wij met u doorspreken.

 

Welke middelen gaan wij voor u keuren

Er zijn verschillende groepen arbeidsmiddelen die wij voor u kunnen keuren. Denk bijvoorbeeld aan elektrisch gereedschap, apparatuur en machines, ladders en trappen, rolsteigers etc. Misschien heeft u ook te maken met lease of huur apparatuur, waarvoor de verantwoordelijkheid van de veiligheid van deze middelen niet bij u ligt, maar bij de eigenaar van deze middelen.

Inspectiefrequentie

Wat wordt de inspectiefrequentie van de keuringen van uw arbeidsmiddelen. Zijn deze al beschreven in een RI&E of vastgelegd in een kwaliteitsmanagementsysteem? Wie zijn de gebruikers van de middelen, in welke omgeving en wat is de intensiviteit van het gebruik? Voor een aantal groepen arbeidsmiddelen bijvoorbeeld, is een jaarlijkse keurfrequentie wettelijk bepaald.

Het registreren en de administratie

Hoe gaan de middelen een uniek nummer krijgen en welke nummering gaan wij hier voor gebruiken? Voor de praktische kant van het nummeren gebruiken wij nummerstickers, labels en in andere gevallen graveren wij de arbeidsmiddelen.

Met de online applicatie Gereedschapbeheer hebben wij de mogelijkheid om de arbeidsmiddelen toe te wijzen aan gebruikers , locaties en projecten. Vooral bij de grotere bedrijven, instellingen en scholen is het een groot voordeel om een exacte locatie van de middelen inzichtelijk te hebben. Het is daarom zaak om vooraf te bespreken aan welke locatie het arbeidsmiddel wordt verbonden.

Wat te doen met reparaties

Bij de keuringen komen vaak ook (kleine) reparaties naar voren, denk bijvoorbeeld aan stekkers en aansluitsnoeren. Deze kleine reparaties kunnen wij vaak per direct uitvoeren, hierdoor kunnen deze arbeidsmiddelen gelijk meegenomen worden in de keuringen.

Wat te doen met afgekeurde arbeidsmiddelen

Wanneer arbeidsmiddelen afgekeurd worden, is het verstandig om deze op één plek te verzamelen. In ieder geval moeten ze van de werkvloer verwijderd worden. Wanneer er grotere machines afgekeurd worden, zal de keurmeester een duidelijke rode kaart aan de machine bevestigen en de aansluiting (stekker) uit het stopcontact gehaald worden.

Wie zijn onze contactpersonen tijdens de uitvoering

Tijdens de keuringen hebben wij de gegevens nodig van minimaal één aanspreekpunt / contactpersoon die ons bijvoorbeeld toegang kan geven tot de ruimtes waar keuringen uitgevoerd moeten worden. Maar ook als beslissingsbevoegd persoon bij bijvoorbeeld reparaties , afkeur en eventuele gevaarlijke situaties.

 

Welke keuringen kan HoMSS Keurmeesters voor u uitvoeren

 

HoMSS Keurmeesters richt zich in hoofdzaak op:

 • Keuren van elektrisch gereedschap, machines en apparatuur / NEN 3140 en Machinerichtlijn
 • Keuren van draagbaar klimmaterieel (ladders en trappen) / NEN 2484, EN 131 en het Besluit Draagbaar Klimmaterieel (Warenwet).
 • Keuren van rolsteiger onderdelen / NEN-EN 1004 en NEN-EN 1298
 • Keuren van valbeveiliging middelen / EN 360, EN 361 en andere betreffende normen per onderdeel.

Daarbij zijn er natuurlijk nog alle overige arbeidsmiddelen die onderhevig zijn aan een inspectie of keuring met inachtneming de betreffende normen, Machinerichtlijn en de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen. Een deel van deze keuringen wordt door HoMSS Keurmeesters uitbesteed aan derden.

 

HoMSS Keurmeesters:

 • Voert keuringen uit op een door u gewenste locatie of in onze werkplaats;
 • Inventariseert uw arbeidsmiddelen;
 • Arbeidsmiddelen die gekeurd zijn, worden voorzien van een registratienummer;
 • Elk goedgekeurd arbeidsmiddel wordt voorzien van een goedkeursticker met daarop de datum voor herkeuring.
 

Administratieve afhandeling en certificaten

Wanneer de inspectie en metingen zijn verricht ontvangt u een sluitende aantoonbare administratie en testcertificaten voor al uw gekeurde arbeidsmiddelen. Deze administratie heeft de volgende inhoud:

 • Overzicht lijsten van uw gekeurde arbeidsmiddelen
 • Test certificaten / inspectie rapporten visuele controles voor elk arbeidsmiddel
 • Keurmeester certificaten HoMSS Keurmeesters (bevoegdheid tot keuren)
 • Test instrument gegevens (kalibratie van de gebruikte meetapparatuur)

HoMSS Keurmeesters maakt gebruik van de online applicatie Gereedschapbeheer voor de administratie / keuringsresultaten van haar klanten. Als klant kunt u inloggen op uw eigen web omgeving en heeft u de mogelijkheid al uw gekeurde arbeidsmiddelen in te zien, te downloaden en te printen.