Keuren nieuw gereedschap verplicht?

 

Wanneer u een nieuw arbeidsmiddel aanschaft, heeft u niet de wettelijke verplichting deze direct te laten keuren. Men mag er immers van uitgaan dat nieuw aangeschaft gereedschap / materieel veilig is. Het keuren van nieuw gereedschap / materieel mag in principe geschieden bij de eerst volgende algehele keuring van uw arbeidsmiddelen.

Er zijn bedrijven die er voor kiezen het nieuwe arbeidsmiddel direct te keuren. Vaak is de reden hiervoor dat het nieuwe arbeidsmiddel opgenomen wordt in de algehele administratie en het arbeidsmiddel voorzien wordt van een registratienummer en een sticker met de uiterste datum voor herkeuring.

 

LET OP!!

Bedrijven stellen eigen beleidsregels op ten aanzien van de keuring van arbeidsmiddelen. Het uitsluitend werkzaamheden verrichten met goedgekeurde arbeidsmiddelen kan bijvoorbeeld in het kader van een VCA of een ISO certificering zijn vastgelegd in de beleidsregels van het betreffende bedrijf.

Wanneer u of uw bedrijf werkzaam is op een locatie of bij een bedrijf waar dit beleid gehanteerd wordt, dienen ook uw nieuwe arbeidsmiddelen gekeurd te zijn. Door het laten keuren van uw arbeidsmiddelen voorkomt u, dat u of uw werknemers geweigerd worden op bijvoorbeeld bouwplaatsen of andere locaties waar de keuringsplicht van uw arbeidsmiddelen een vereiste is.

 

Bedrijven met een streng veiligheidsbeleid  zullen de door u uit te voeren werkzaamheden alleen toelaten wanneer u kan aantonen dat u met goedgekeurde arbeidsmiddelen de werkzaamheden gaat verrichten.

Ook ZZP’ers en zelfstandigen hebben bij locaties en bedrijven die strenge veiligheidseisen hanteren de verplichting met gekeurd materieel/gereedschap te werken.