Voor alle keuring van Arbeidsmiddelen

Het regelmatig inspecteren of keuren van arbeidsmiddelen is een onderdeel van de wettelijke eisen die gesteld worden aan het gebruik en onderhoud van arbeidsmiddelen op de werkplek. In Nederland zijn deze eisen opgenomen in het Arbobesluit hoofdstuk 7 van de Arbeidsomstandighedenwet. Artikel 7.4a eist dat arbeidsmiddelen periodiek worden gekeurd. Deze keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling.

Het keuren van arbeidsmiddelen is voor veel bedrijven en instellingen al vanzelf sprekend. Veelal komen bedrijven bij het opzetten van een certificering tot de conclusie dat men de arbeidsmiddelen moet laten keuren. Bij een certificering zoals VCA, ISO 9001 en andere kwaliteitsmanagementsystemen, is keuren van arbeidsmiddelen een onderdeel van de certificering.

HoMSS Keurmeesters: Voor de keuring van uw arbeidsmiddelen

  • Keuren van elektrisch gereedschap, machines en apparatuur / NEN 3140 en Machinerichtlijn
  • Keuren van draagbaar klimmaterieel (ladders en trappen) / NEN 2484, EN 131 en het Besluit Draagbaar Klimmaterieel (Warenwet).
  • Keuren van rolsteiger onderdelen / NEN-EN 1004 en NEN-EN 1298
  • Keuren van valbeveiliging middelen / EN 360, EN 361 en andere betreffende normen per onderdeel.

Daarbij zijn er natuurlijk nog alle overige arbeidsmiddelen die onderhevig zijn aan een inspectie of keuring met inachtneming de betreffende normen, Machinerichtlijn en de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen.

Wat wij voor u kunnen betekenen:

HoMSS Keurmeesters kan deze keuringen voor u verzorgen. Wij inventariseren, registreren en inspecteren uw arbeidsmiddelen. U ontvangt een complete administratie van de totale keuring van uw arbeidsmiddelen. Dit betreft alle benodigde documenten die aantoonbaar moeten zijn voor de certificering van uw bedrijf. Maar vooral ook om bij reguliere inspectiebezoeken en tijdens onderzoeken naar aanleiding van ongevallen door de Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie) aan te kunnen tonen dat u aan uw wettelijke verplichting heeft voldaan om “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar te stellen aan uw werknemers.

Administratieve afhandeling & certificaten

Wij maken gebruik van de online applicatie Gereedschapbeheer voor de administratie  en keuringsresultaten van onze klanten. Als klant kunt u inloggen op uw eigen web omgeving en heeft u de mogelijkheid de administratie van al uw gekeurde arbeidsmiddelen in te zien, te downloaden en te printen.

In de applicatie Gereedschapbeheer heeft u een totaaloverzicht van uw arbeidsmiddelen, met hieraan gekoppeld de certificaten / inspectierapporten per arbeidsmiddel. Ook kunt u hier de certificaten van onze keurmeesters en de kalibratie certificaten van de door ons gebruikte meetapparatuur inzien. Kortom alle benodigde documenten die u tijdens een VCA of ISO audit nodig heeft en bovendien wettelijk tot uw beschikking dient te hebben.

Waarom keuren

In het Arbobesluit (Artikel 7.4a) staat dat elektrische gereedschappen, machines, klimmaterieel, valbeveiligingsmiddelen, etc.. (ofwel arbeidsmiddelen)

Lees meer
Waar en wanneer keuren

Het werkgebied van HoMSS Keurmeesters omvat geheel Nederland. Hoofdzakelijk worden de keuringen uitgevoerd op een door de klant aangegeven locatie.

Lees meer
Wie is keuringsplichtig?

Werkgevers zijn keuringsplichtig. Iedere werkgever heeft een wettelijke verplichting om (elektrische) arbeidsmiddelen te keuren.

Lees meer
Keuring van nieuw gereedschap / materieel verplicht?

Wanneer u een nieuw arbeidsmiddel aanschaft, heeft u niet de wettelijke verplichting deze direct te laten keuren.

Lees meer
Inspectie frequentie bepalen

De Inspectie frequentie bepalen voor elektrische arbeidsmiddelen is afhankelijk van een aantal factoren. Niet voor ieder elektrisch arbeidsmiddel is het noodzakelijk.

Lees meer
Samenwerking met derden

Aangezien er meer categorieën arbeidsmiddelen (bijv. hef-en hijs middelen) zijn, werkt HoMSS Keurmeesters samen met diverse keuringsbedrijven van derden.

Lees meer
Keuren arbeidsmiddelen