Keuren arbeidsmiddelen

Het regelmatig inspecteren of keuren van arbeidsmiddelen is een onderdeel van de wettelijke eisen die gesteld worden aan het gebruik en onderhoud van arbeidsmiddelen op de werkplek. In Nederland zijn deze eisen opgenomen in het Arbobesluit hoofdstuk 7 van de Arbeidsomstandighedenwet. Artikel 7.4a eist dat arbeidsmiddelen periodiek worden gekeurd. Deze keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling.

Het keuren van arbeidsmiddelen is voor veel bedrijven en instellingen al vanzelf sprekend. Veelal komen bedrijven bij het opzetten van een certificering tot de conclusie dat men de arbeidsmiddelen moet laten keuren. Bij een certificering zoals VCA, ISO 9001 en andere kwaliteitsmanagementsystemen, is keuren van arbeidsmiddelen een onderdeel van de certificering.

Wat wij voor u kunnen betekenen

HoMSS Keurmeesters kan deze keuringen voor u verzorgen. Wij inventariseren, registreren en inspecteren uw arbeidsmiddelen. U ontvangt een complete administratie van de totale keuring van uw arbeidsmiddelen. Dit betreffen alle benodigde documenten die aantoonbaar moeten zijn voor de certificering van uw bedrijf.

Maar vooral ook om bij reguliere inspectiebezoeken en tijdens onderzoeken naar aanleiding van ongevallen door de Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie) aan te kunnen tonen dat u aan uw wettelijke verplichting heeft voldaan om “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar te stellen aan uw werknemers.

Welke arbeidsmiddelen keuren wij

  • Keuren van elektrisch gereedschap, machines en apparatuur / NEN 3140 en Machinerichtlijn
  • Keuren van draagbaar klimmaterieel (ladders en trappen) / NEN 2484, EN 131 en het Besluit Draagbaar Klimmaterieel (Warenwet).
  • Keuren van rolsteiger onderdelen / NEN-EN 1004 en NEN-EN 1298
  • Keuren van valbeveiliging middelen / EN 360, EN 361 en andere betreffende normen per onderdeel.

Daarbij zijn er natuurlijk nog alle overige arbeidsmiddelen die onderhevig zijn aan een inspectie of keuring met inachtneming de betreffende normen, Machinerichtlijn en de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen.

Administratieve afhandeling & certificaten

Wij maken gebruik van de online applicatie Gereedschapbeheer voor de administratie  en keuringsresultaten van onze klanten. Als klant kunt u inloggen op uw eigen web omgeving en heeft u de mogelijkheid de administratie van al uw gekeurde arbeidsmiddelen in te zien, te downloaden en te printen.

In de applicatie Gereedschapbeheer heeft u een totaaloverzicht van uw arbeidsmiddelen, met hieraan gekoppeld de certificaten / inspectierapporten per arbeidsmiddel. Ook kunt u hier de certificaten van onze keurmeesters en de kalibratie certificaten van de door ons gebruikte meetapparatuur inzien. Kortom alle benodigde documenten die u tijdens een VCA of ISO audit nodig heeft en bovendien wettelijk tot uw beschikking dient te hebben.

Keuring NEN 3140

Keuringen en inspecties van elektrische gereedschappen, machines en apparatuur worden door HoMSS Keurmeesters uitgevoerd volgens de norm NEN 3140

Lees meer over de keuring NEN 3140
NEN 3140 keuring
NEN 2484

Keuring NEN 2484 Klimmaterieel

Keuringen en inspecties van ladders en trappen worden door HoMSS Keurmeesters uitgevoerd volgens de norm NEN 2484 / EN 131 en het Besluit Draagbaar Klimmaterieel. (Warenwet)

Lees meer over de keuring draagbaar klimmaterieel

Keuring NEN-EN 1004 Rolsteigers

Keuringen en inspecties van rolsteiger onderdelen worden door HoMSS Keurmeesters uitgevoerd volgens de norm NEN-EN 1004.

Lees meer over de keuring NEN-EN 1004 Rolsteiger onderdelen
NEN-EN 1004 keuring
Keuring valbeveiliging

Keuring valbeveiliging middelen

Keuringen en inspecties van valbeveiliging middelen worden door HoMSS Keurmeesters uitgevoerd volgens de EN 360, EN 361 en andere betreffende normen per onderdeel.

Meer lezen over de keuring valbeveiliging middelen